Năm 2018, Trung tâm Công nghệ Sinh học được thành ập với chuyên môn chính là nghiên cứu nấm đông trùng hạ thảo và tào xoắn Spirulina. Trong đó nổi bật là giống tảo VNUA03 và giống dông trùng hạ thảo Cm3 – nguồn giống của Đề án NN08.
     Nhằm thương mại hóa và đưa sản phẩm ra thì trường với chất lượng và giá thành phù hợp nhất, tháng 07 năm 2020, Công ty Cổ Phần Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ IMC Việt Nam đã ra đời dòng sản phẩm VIGOR.
    Công ty Cổ Phần Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ IMC Việt Nam với đội ngũ các nhà khoa học giàu kinh nghiệm cùng cán bộ, công nhân viên nhiệt huyết trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất luôn mong muốn dòng sản phẩm vì cộng đồng – VIGOR ngày càng tiếp cận đến nhiều người dân, mang lại những giá trị tích cực, vươn tầm sản phẩm Việt Nam trên thị trường thế giới.